Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Oświata i kultura

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2014/2015 na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe ( w tym 1 w zespole), 13 szkół podstawowych (w tym 3 w zespołach), 1 szkoła podstawowa specjalna, 10 gimnazjów (w tym 5 w zespołach), 1 gimnazjum specjalne oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Ponadto w Gminie Wałbrzych funkcjonuje 5 żłobków (w tym 4 w zespołach).

W Wałbrzychu funkcjonują również niepubliczne przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Placówki niepubliczne

  • Przedszkola/Punkty Przedszkolne – 23,
  • Szkoły podstawowe – 2 (w tym 1 w zespole),
  • Gimnazja – 4,
  • Szkoły ponadgimnazjalne – 15.