Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Powierzchnie biurowe

Lokalizacja
ul. 1 Maja - Wschodnia

Dostępna powierzchnia
1,6774 ha

W tym działka nr:
146/2 = 1,5922 ha
145 = 0,0852 ha

Własność
Gmina Wałbrzych

Przeznaczenie w MPZP

  • dla działki 146/2 przeznaczenie na budowę biurowca (decyzja o warunkach zabudowy nr 159/2017 z dnia 22.11.2017r.)
  • dla działki 145 teren dla zrekultywowanej hałdy, droga klasy dojazdowej

Obecne użytkowanie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:


Droga dojazdowa do terenu:

droga wojewódzka 367, droga gminna 116737 D jednojezdniowa o nawierzchni utwardzonej o min.szerokości 6m

Dostęp do dróg (odległość) [km]
autostrada A4 – 43km
droga krajowa nr 35 – 800m