Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Rozwoju Gospodarczego

Rada Rozwoju Gospodarczego II kadencji powołana została przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja w dniu 6 grudnia 2021 roku.

Rada jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków
w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

W skład Rady Rozwoju Gospodarczego II kadencji wchodzi 9 osób:

  1. Mateusz Rambacher (Przewodniczący Rady) - specjalista ds. nieruchomości i współzałożyciel firmy Perfect Home-Mieszkam dobrze.pl .
  2. Sylwia Petryna (Zastępca Przewodniczącego Rady) - dyrektor Zarządzająca Petra Consulting.
  3. Karolina Usarek (Sekretarz Rady) - inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
  4. Tomasz Cincio - prezes Zarządu Droplo Sp. z o.o.
  5. dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni - Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
  6. Marcin Szymański - współwłaściciel firmy Cukiernia Oleńka O. L. Szymańscy S.C.
  7. Zenon Matuszko - prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.
  8. Kamil Orpel - wiceprezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  9. Martyna Dąbrowska - inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.