Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Statystyka i gospodarka Gminy

Jednym z celów strategicznych, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do roku 2020 jest rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł oraz wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta Wałbrzycha. Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno-usługowym, które w Wałbrzychu w części lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” (www.invest-park.com.pl), która powstała w 1997 r. i należy do najlepiej rozwijających się w kraju! Posiada tereny w południowo - zachodniej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec. WSSE  zajmuje obszar ok. 3 774 ha. Położona jest na obrzeżach północnej części miasta, w odległości 1 km od drogi krajowej nr 35, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej, 40 km od autostrady A4.

Podstrefa Wałbrzych zajmuje 218,7085 ha - są to tereny objęte granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Obecnie cała Polska jest objęta programem Polska Strefa Inwestycji, zatem każdy teren w Mieście Wałbrzych  jest potencjalnym terenem pod inwestycje objęte wsparciem.

Przedsiębiorstwa działające w WSSE zainwestowały blisko 5,7 mld zł i utworzyły 6 604 miejsca pracy.

Inwestorzy na terenie WSSE w Wałbrzychu:

 • JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
 • TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o.o.
 • AGC Glass Poland Sp. z o. o.
 • CERSANIT III S.A.
 • MIGAPOL Sp. z o.o.
 • TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
 • FAURECIA WAŁBRZYCH S.A.
 • NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o.o.
 • POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o.o.
 • TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME, Oddział w Polsce
 • OPALEX Sp. z o.o.
 • POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o.o.
 • MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
 • RONAL POLSKA Sp. z o.o.
 • MAXPRO CNC Sp. z o.o.
 • CORTHINX Sp. z o.o.

Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to:

 • PORCELANA „KRZYSZTOF” Sp. z o.o.
 • WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” SA
 • ENITRA Sp. z o.o.
 • FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” SA
 • LEGIPOL Sp. z o.o.

Gmina Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta. Najważniejsze inicjatywy to:

 • dedykowana strona internetowa - www.gospodarka.um.walbrzych.pl dla przedsiębiorców zawierająca aktualne wydarzenia i informacje gospodarcze
 • dedykowany profil na Facebook dla lokalnych przedsiębiorców - https://www.facebook.com/przedsiebiorczywalbrzych
 • jedno okienko” obsługujące przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej - Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8,
 • powołanie w listopadzie 2019 r., na mocy porozumienia trzech Gmin: Wałbrzycha, Jedliny – Zdrój i Głuszycy  spółki „InVałbrzych”. Jej celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Wałbrzycha oraz gmin sąsiednich poprzez tworzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywianie rynków lokalnych oraz realizacja projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Oferta Inwestycyjna z terenami typu greenfield oraz brownfield, przeznaczonych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych w Wałbrzychu, (pełna oferta: https://invalbrzych.pl/oferty/ ).
 • aktywna współpraca z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej SA (DAWG), WSSE Invest-Park oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu SA (PAIH) w sprawie współdziałania na rzecz gospodarczej promocji Miasta Wałbrzycha oraz pozyskiwania inwestorów oraz z innymi instytucjami wpierającymi przedsiębiorców (pełna lista instytucji: TUTAJ )
 • Dolnośląski Park Technologiczny, którego celem jest stworzenie atrakcyjnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie do inwestowania w przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.
 • powołanie Rady Rozwoju Gospodarczegoprzez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja. 

  Rada Rozwoju Gospodarczego poprzez wiedzę i doświadczenie jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. (więcej informacji: https://gospodarka.um.walbrzych.pl/pl/page/rada-rozwoju-gospodarczego-0 )

Aktualizacja: 25.01.2023r.