• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Benedykta, Izodory i Wacławy
sobota, 4 kwietnia 2020
TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach

Gmina Wałbrzych zakończyła realizację projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej.

Od miesiąca października działa 5 telebimów w gminach: Wałbrzych, Długołęka, Wrocław i Kobierzyce. Obecnie na ekranach prezentowane są spoty dotyczące walorów turystyczno – kulturowych partnerów. W najbliższych dniach planowana jest produkcja nowych spotów, odnoszących się do aktualnych wydarzeń i imprez planowanych w poszczególnych gminach. Za przygotowywanie, emisję materiałów promocyjnych i monitorowanie pracy ekranów odpowiedzialny jest wyłoniony Operator Telebimów.

 

Celem projektu jest promocja i wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykorzystanie nowych narzędzi promocyjnych opartych o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Samorządy dzięki wykorzystaniu telebimów, będą mogły zaprezentować atrakcje turystyczne i kulturalne gmin,  skutecznie docierając z informacją do dużej ilości potencjalnych klientów. Spoty zachęcą do odwiedzenia regionu, zapoznania się z jego historią oraz uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez partnerów.

Inicjatywa realizowana jest w formie partnerstwa pomiędzy następującymi podmiotami:

 • Gmina Wałbrzych – Lider projektu,
 • Województwo Dolnośląskie,
 • Gmina Jedlina-Zdrój,
 • Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,
 • Gmina Boguszów-Gorce,
 • Gmina Miejska Kamienna Góra,
 • Gmina Kobierzyce,
 • Gmina Walim,
 • Gmina Radków,
 • Gmina Długołęka,
 • Gmina Kamienna Góra,
 • Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt  „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” był realizowany przez Gminę Wałbrzych ze środków dotacji Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00:

Wartość projektu: 1 219 637,00 PLN

Wartość dofinansowania: 853 745,90 PLNTELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)", działanie 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową".

Celem projektu jest wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykreowanie e-usługi działającej i dostępnej w oparciu o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa między następującymi podmiotami:

 • Gmina Wałbrzych - Lider projektu,
 • Województwo Dolnośląskie,
 • Gmina Jedlina-Zdrój,
 • Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,
 • Gmina Boguszów-Gorce,
 • Gmina Miejska Kamienna Góra,
 • Gmina Kobierzyce,
 • Gmina Walim,
 • Gmina Radków,
 • Gmina Długołęka,
 • Gmina Kamienna Góra,
 • Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt obejmuje:

 • zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów), które zlokalizowane zostaną w Gminie Kobierzyce - 2 szt., a także w Gminie Wałbrzych, Wrocław i Długołęka po 1 szt.
  oraz
 • wyprodukowanie 25 szt. spotów informacyjnych promujących wydarzenia sportowo-kulturalne i atrakcje turystyczne.

Dzięki realizacji projektu zastosowane zostaną nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne przydatne w życiu codziennym mieszkańców, a także turystów odwiedzających miasto Wałbrzych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00, zgodnie z aneksem:

 • Wartość całkowita projektu: 1 234 711,34 PLN
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  857 547,39 PLN
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter