Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

VANNES - Francja

Vannes, miasto w zachodniej Francji, w Bretanii, na południowym wybrzeżu Półwyspu Bretońskiego, nad zatoką Morbihan (Ocean Atlantycki), ośrodek administracyjny departamentu Morbihan. 45,4 tys. mieszkańców (1982).

    

W starożytności stolica Wenetów, następnie rzymskie Dariorigum. Nazwa Vannes od III w. Od V w. siedziba biskupstwa i stolica hrabstwa, które w 990 weszło w skład posiadłości książąt Bretanii. W późnym średniowieczu rezydencja książęca. Od XIII w. miejsce zgromadzeń stanowych Bretanii, na których m.in. w 1532 zatwierdzono przyłączenie księstwa do Francji.

Ośrodek turystyczny. Przemysł metalowy, maszynowy, włókienniczy, spożywczy. Zabytki: katedra (XIII-XVI w.), Château Gaillard (1425-1554, siedziba parlamentu Bretanii, obecnie muzeum), dawna hala targowa La Cohue (XII-XIV w.), fragmenty murów miejskich (XIII-XVII w.), domy mieszczańskie (XVI-XVIII w.).

Umowę podpisano 02 października 2001 r. w Wałbrzychu

Współpraca

Współpraca między Wałbrzychem a Vannes - bez podpisanej formalnie umowy - trwa od lat 80-tych. Sukcesem było doprowadzenie do podpisania umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy miastami w październiku 2001 roku.

 • w latach 1996-1998 - wzajemne prezentacje walorów turystycznych na targach w Vannes i w Polanicy Zdroju
 • od roku 1996 - wymiana młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ze swoim odpowiednikiem w Bretanii - organizacja staży dla uczniów w zakresie nauki języka francuskiego, hotelarstwa i gastronomii.

1997

 • Występy Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych w Bretanii.
 • Organizacja "Dni Wałbrzycha" w St. Malo.
 • Organizacja wystawy "Krajobrazy Bretanii" w Muzeum w Wałbrzychu.
 • Organizacja wystawy "Krajobrazy Bretanii" w Muzeum w Wałbrzychu.
 • Zorganizowanie pomocy i wsparcia finansowego przez bretończyków dla ofiar powodzi, która dotknęła region wałbrzyski w roku 1997.
 • Spotkanie przedstawicieli władz Wałbrzycha i Vannes poświęcone możliwości podpisania umowy o współpracy.

1998

 • Wystawa fotograficzna "Chapelles en "Argoat" poświęcona średniowiecznym bretońskim kaplicom - Muzeum w Wałbrzychu.
 • Wystawa fotograficzna Kazimierza Kozakiewicza "Peregrynacje wałbrzyskie"- relacja z podróży autora zdjęć do Bretanii - Muzeum w Wałbrzychu.
 • Spotkanie Prezydenta Wałbrzycha z Merem Vannes podczas Targów Turystycznych w Vannes.

1999

 • Pobyt grupy dziennikarzy francuskich w Wałbrzychu - celem wizyty była popularyzacja walorów turystycznych i gospodarczych ziemi wałbrzyskiej we Francji.
 • Kontynuacja wymiany młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - pobyt grupy bretońskiej w czasie Świąt Wielkanocnych.
 • Prezentacja bretońskiego zespołu folklorystycznego "Breizh"w Wałbrzychu.
 • Z okazji Dni Bretanii w salach Muzeum w Wałbrzychu zorganizowano wystawę plakatów, rysunków, akwarel pt. "Nadmorskie pejzaże Bretanii".

2000

 • Udział gości z Vannes w Spotkaniu Milenijnym zorganizowanym w Wałbrzychu.
 • Wizyta zespołów folklorystycznych "Pays du Leon" i "Kerlen Pondi"- występy na wałbrzyskim Rynku, w Zamku Książ i na Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sokołowsku.

2001

 • Wizyta przedstawicieli władz Wałbrzycha w Bretanii - spotkanie Prezydenta Wałbrzycha z zastępcą przewodniczącego Rady Generalnej Moribihane.
 • Kontynuacja wymiany młodzieży szkół wałbrzyskich ze szkołami Bretanii.
 • 02 października 2001 roku - w Sali Maksymiliana Zamku Książ podpisana została "Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy miastem Vannes i miastem Wałbrzych". Umowę podpisali Prezydent Wałbrzycha - Stanisław Kuźniar i Zastępca Mera Vannes - Pierre Marechal.

2002

 • Wizyta przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej z Wałbrzycha i Wrocławia w regionie Bretanii. Delegacja polska gościła w Merostwie, Radzie Generalnej oraz w Centrum Pożarnictwa w Vannes.
 • Wizyta przedstawicieli wałbrzyskiej Izby Rzemieślniczej w Vannes.

2003

 • 14.01. - Konsul Konsulatu Generalnego Republiki Francji w Krakowie Michel Raineri gościł u Prezydenta Wałbrzycha.
 • Władze miasta gościły Przewodniczącego Stowarzyszenia "Polska - Francja dla Europy" - Claude Sardais.
 • Kontynuacja wymiany młodzieży - tym razem Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych i I Liceum Ogólnokształcące.
 • Prezydent Miasta Wałbrzycha Piotr Kruczkowski odwiedził miasto partnerskie Vannes - gościł w Merostwie Vannes, w Radzie Generalnej Departamentu Morbihan, spotkał się z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej, Straży Pożarnej, Szkoły Muzycznej i Wyższej Szkoły Technicznej.
 • Wizyta bretońskich strażaków w Wałbrzychu - zwiedzali Wałbrzych i okolice.

2004

 • Kontynuacja wymiany młodzieży w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci i Sokrates-Comenius 1.
 • Wizyta bretońskich strażaków w ramach porozumienia pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu a Korpusem Straży Pożarnej Departamentu Morbihan. Delegacja francuskich "żołnierzy ognia" wzięła udział w międzynarodowych ćwiczeniach manewrowych i seminarium z zakresu zwalczania pożarów lasów w trudnodostępnych terenach górskich, z udziałem polskich i czeskich strażaków. Program obejmował pogranicze powiatów wałbrzyskiego i kamiennogórskiego (PL) i województwa Hradec Kralovego (CZ). Były to ćwiczenia ukierunkowane na wymianę doświadczeń w stosowaniu technologii konwencjonalnych oraz prezentację nowych technik i strategii działania.
 • Koncert zespołu bretońskiego "Guichen Quartet" w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora.

2005

 • 14 - 16.04. Delegacja władz miasta Vannes i przedstawiciele Straży Pożarnej z Vannes wzięli udział w obchodach jubileuszu 10-lecia Domu Bretanii w Wałbrzychu.

2006

 • sierpień - Radni miasta Vannes zaproponowali udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży w Vannes - w warsztatach uczestniczyła grupa młodzieży przygotowana przez nauczyciela języka francuskiego Artura Ciempę.
 • wrzesień - gościliśmy delegację z miasta Vannes, która przyjechała na seminarium poświęcone integracji młodzieży niepełnosprawnej w przestrzeni społecznej - zorganizowano spotkanie w Zespole Szkół Specjalnych i w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, zwiedzili Bibliotekę Pod Atlantami, która dysponuje zbiorami dla osób niedowidzących i niewidomych.

czerwiec – lipiec 2010

 • Spotkanie w Wałbrzychu z delegacją z miasta partnerskiego Vannes – rozmowy na temat podjęcia współpracy z wałbrzyskimi instytucjami kultury tj. Muzeum w Wałbrzychu, Wałbrzyski Ośrodek Kultury itp.

sierpień 2010

Wizyta kolarzy z miasta partnerskiego Vannes

Anais i Michel Kiroul samodzielnie na rowerach pokonali ponad 1250 km. Ich ideą było odwiedzenie dwóch miast partnerskich Vannes - polskiego Wałbrzycha i niemieckiego Cuxhaven. Rowerzystom którzy rozpoczęli swoją wyprawę w Cuxhaven i przemierzyli pół Europy, w trakcie ostatniego etapu w Wałbrzychu towarzyszyli kolarze z Klubu Kolarstwa Jama Wałbrzych. Gości na terenie Starej Kopalni powitali przedstawiciele władz miejskich, stowarzyszenia Dom Bretanii oraz zgromadzeni widzowie. Następnie, po powitaniu kolarzy wszyscy chętni udali się obejrzeć zorganizowaną w Starej Kopalni wystawę poświęconą górnictwu we Francji. Dzielnym Francuzom gratulujemy wytrwałości.

ZOBACZ:

Powitaliśmy oficjalnie kolarzy z miasta partnerskiego Vannes

Kontakt

Norbert Trochet
Maire de Vannes
Hôtel de Ville de Vannes
56019 Vannes CEDEX
Tél. : + 33 (0) 2 97 01 60 00
Fax : + 33 (0) 2 97 01 60 01
contact@mairie-vannes.fr
http://www.mairie-vannes.fr