Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2023 r.) 100 294
z tego: mężczyźni 47 036

kobiety 53 258
urodzenia żywe
518
zgony
1 588
przyrost naturalny
-1 070
liczba zawartych małżeństw
355
Studenci ogółem 2021 r.
3 095
Absolwenci ogółem 2021 r.
615
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu IV 2024 r.) 4,8
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu IV 2024 r.) 1,9
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-IV 2024 r.
9
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007)(stan w końcu IV 2024 r.) 14 270
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu IV 2024 r.) 8 299

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce