Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wykaz telefonów BGK

BIURO GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

58-300 WAŁBRZYCH ul.Jana Matejki 2

e-mail: geodezja@um.walbrzych.pl 

GEODETA POWIATOWY MIASTA WAŁBRZYCH

WŁODZIMIERZ ŁAGANOWSKI

pokój nr 12

I piętro

w.laganowski@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 539

Referat – GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Kierownik Biura Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Kierownik Referatu
BARBARA SZWEDO

pokój nr 12

I piętro

b.szwedo@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 532

Pracownicy Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Jadwiga Lipowicz
Inspektor

Weryfikacja dokumentacji geodezyjnej

pokój nr 1 parter

j.lipowicz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Przemysław Szynkiel
Inspektor

Wydawanie roboczych baz danych

Aktualizacja baz danych

pokój nr 1 parter

p.szynkiel@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 533

Paweł Galus
Inspektor

pokój nr 1 parter

p.galus@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 537

Danuta Miecznikowska
Kancelista

Obsługa zgłoszeń geodezyjnych

pokój nr 3 parter

d.miecznikowska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 536

Paweł Altheim
Podinspektor

pokój nr 3 parter

p.altheim@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 541

Jakub Nowak
Podinspektor

pokój nr 3 parter

ja.nowak@um.walbrzych.pl

74/ 66 88 536

Referat Katastru Nieruchomości
Kierownik Referatu
JOLANTA KROKOSZ-CIECIURA

pokój nr 5

I piętro

j.krokosz@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 538

 Pracownicy Referatu Katastru Nieruchomości

Beata Ciołek
Kancelista

Ewidencja Gruntów
i Budynków

pokój nr 2 parter

b.ciolek@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Katarzyna Księżopolska
Kancelista

pokój nr 2 parter

k.ksiezopolska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 534

Wioletta Rusiecka 
Inspektor

pokój nr 2 parter

w.rusiecka@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 535

Lidia Tomczak
Inspektor

Składanie wniosków
o mapy, wypisy oraz wypisy i wyrysy

Odbiór dokumentów do składanych wniosków

pokój nr 4 parter

l.tomczak@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Marcin Pilch
Inspektor

pokój nr 4 parter

ma.pilch@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 530

Dorota Opalska
Inspektor

Numeracja porządkowa

Wydawanie zaświadczeń

Wydawanie decyzji podziałowych

pokój nr 5 I piętro

d.opalska@um.walbrzych.pl

74/ 64 88 540