FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

     
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:
Renowacja kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ w Wałbrzychu

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu 1 ZPORR "Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów" działanie 1.4 "Rozwój turystyki" i kultury".

Realizacja projektu obejmowała 5 etapów prac konserwatorskich i renowacyjnych:

  • Etap I: prace w budynku głównym w zakresie wykonania elewacji południowej i północnej Zamku.
  • Etap II: prace konserwatorskie na detalu kamiennym Dziedzica Honorowego.
  • Etap III: remont elewacji, dachu i prace konserwatorskie w budynku nr 2 (Budynek Bramny).
  • Etap IV : remont elewacji, dachu i prace konserwatorskie w budynku nr 3 (dawna oficyna pałacowa).
  • Etap V : prace konserwatorskie na portalu wejściowym.

Zamek Książ jest obecnie ośrodkiem kulturalnym o znaczeniu regionalnym, a wg planów ma stać się międzynarodowym centrum wymiany myśli, miejscem edukacji postaw obywatelskich i kultywowania idei trojga narodów. Bogata oferta usług, dogodne połączenia komunikacyjne i świetna lokalizacja na terenie Parku Krajobrazowego powodują, iż Zamek oraz imprezy tam organizowane cieszą się wielkim zainteresowaniem i przyciągają tłumy uczestników z kraju i zagranicy. Przepiękne plenery, wnętrza zamkowe, dziedziniec honorowy stanowią scenerię wielu wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, o randze krajowej i międzynarodowej. W efekcie realizacji projektu atrakcyjność Zamku Książ w sposób znaczny wzrosła.

Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się 31.12.2005 r.

Całkowity koszt projektu:                           4 096 652,00 PLN
Przyznane dofinansowanie z ERDF:           2 601 567,00 PLN