FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura"), działanie 6.2 Turystyka aktywna

Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu dolnośląskiego, Miasta Wałbrzych i regionu Gór Wałbrzyskich, poprzez promocję infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki. Grupą docelową są potencjalni turyści, którzy po zapoznaniu się z ofertą turystyczną zdecydują się na odwiedzenie regionu, zwłaszcza w kontekście uprawiania turystyki aktywno-rowerowej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy turystycznego wizerunku miasta, co podniesie atrakcyjność turystyczną regionu oraz spowoduje pełne wykorzystanie potencjału położenia i warunków przyrodniczo- krajobrazowo-kulturowych, jako formy rozwoju turystycznego i gospodarczego regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Podejmowane w ramach projektu działania prowadzone będą zarówno na terenie miasta Wałbrzycha, jak i poza jego granicami.

W ramach projektu przygotowany zostanie jednolity wizerunek i system identyfikacji wizualnej, który będzie podstawą do realizacji pozostałych elementów projektu. Główne działania promocyjne podejmowane będą w okresie od III kwartału 2010r. do II kwartału 2011r. i polegać będą na wykonaniu materiałów promocyjnych oraz strony internetowej projektu, przeprowadzeniu szeroko zakrojonej kampanii medialnej, uczestnictwie w Targach: Tour Salon w Poznaniu, Turistik & Caravaning w Lipsku, MTT we Wrocławiu, ITB w Berlinie oraz targach "Turystyka rowerowa" w Hradec Králové.

Szczegóły kampanii promocyjnej:

 1. Opracowanie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej projektu Wałbrzych Miasto MTB.
 2. Produkcja i emisja spotu telewizyjnego/prezentacji multimedialnej.
 3. Wykupienie czasu antenowego i emisja spotu radiowego w 2 stacjach radiowych.
 4. Promocja projektu w prasie.
 5. Wykonanie 25 billboardów.
 6. Modernizacja i przebudowa serwisu http://www.mtb.walbrzych.pl i wzbogacenie go o interaktywne trasy rowerowe.
 7. Wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów:
  · Folder: "Trasy rowerowe w Wałbrzychu i Górach Wałbrzyskich" - nakład 6.000 egzemplarzy, w tym: 3.000 w języku polskim, 1.500 w języku niemieckim, 1.500 w języku angielskim.
  · Ulotka reklamowa: "Wałbrzych Miasto MTB" - nakład 10.000 egzemplarzy, w tym: 6.000 w języku polskim, 2.000 w języku niemieckim, 2.000 w języku angielskim.
  · Trasy Rowerowe w Górach Wałbrzyskich - składana mapa z trasami rowerowymi - nakład 6.000 egzemplarzy.
  · Naklejki odblaskowe - ilość 6.000 szt.
  · Długopisy - ilość 2.000 szt.
  · Koszulki T-Shirt - ilość 600 szt.
  · Smycze z łącznikiem i karabińczykiem - ilość: 2.000 szt.
  · Bidon rowerowy - ilość 600 szt.
  · Apteczka rowerowa - ilość 600 szt.

Całkowita wartość projektu: 230.458,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 155.257,20 zł
Termin realizacji projektu: IV kwartał 2009 r. - II kwartał 2011 r.

 

Posłuchaj spotu radiowego

PLIK DO POBRANIA