FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

  • Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")
  • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
  • Wartość całkowita inwestycji: 5 971 747,26 PLN
  • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 766 478,39 PLN

Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK" - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka"

Projekt modernizacji Placu Teatralnego w Wałbrzychu był kolejnym projektem realizowanym przez Gminę Wałbrzych, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008-2015. Modernizacja placu rozpoczęła się w lipcu 2010 r. i została zakończona we wrześniu 2011 r. Zakres inwestycji w ramach projektu obejmował:

  • Roboty drogowe - wykonanie jezdni, chodników, zatok postojowych oraz zjazdów;
  • Przebudowa kanalizacji deszczowej;
  • Budowa amfiteatru;
  • Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne);
  • Wykonanie oświetlenia wraz z zasilaniem energetycznym - oświetlenie Placu Teatralnego i amfiteatru;
  • Wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

Dzięki realizacji inwestycji została wykreowana nowa przestrzeń pn. Wałbrzyska Strefa Kultury "STYK", która będzie służyła realizacji szerokiego spektrum działań kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych u zbiegu ulic: Lewartowskiego, Placu Teatralnego, Nowego Światu i Dojazdowej.

W wydzielonej, bezpiecznej przestrzeni miejskiej, znajdzie się miejsce zarówno dla spektakli teatrów zawodowych, koncertów filharmoników, wystaw uznanych plastyków, jak i dla teatrzyków szkolnych, zespołów młodzieżowych czy amatorów - malarzy. Każda forma twórczości, każdy wytwór wyobraźni będzie mile widziany na "Styku" działań artystyczno - edukacyjno - rozrywkowych.