FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

"Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ"

Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 6.3 "Turystyka biznesowa" w Priorytecie VI "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 13.430.673,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 7.000.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest modernizacja pomieszczeń III piętra Zamku Książ celem uzyskania infrastruktury pełniącej funkcje silnego regionalnego ośrodka kongresowo biznesowego o standardach europejskich.

W wyniku realizacji projektu powstały nowe zespoły pomieszczeń:

 • wystawiennicze,
 • wystawienniczo-konferencyjne,
 • biurowe,
 • sanitarne,
 • pomocnicze,
 • socjalne,
 • techniczne.

Zakres prac stanowił także zabezpieczenie III piętra Zamku przed dalszą degradacją obiektu wpisanego do rejestru zabytków oraz usuniecie zagrożeń wynikających z obecnego, niskiego stanu technicznego. Efekty realizacji projektu pozwolą zwiększyć użyteczność społeczno-gospodarczą tego obiektu atrakcyjnego w kategoriach ponadregionalnych.

Prace na III piętrze Zamku Książ obejmowały:

 • Prace wstępne i przygotowawcze (zabezpieczenie obiektu, badania stratygraficzne, demontaż wskazanych do odnowienia elementów drewnianych);
 • Demontaże (posadzek parkietowych z lat 80-tych, wybrane skrzydła i ościeżnice drzwiowe i okienne nieprzeznaczone do renowacji, współczesne płytki ceramiczne);
 • Wyburzenia (ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych, współczesnych przegród i podwieszanego sufitu na korytarzach);
 • Prace budowlane:
  - modernizację i wymianę posadzek,
  - modernizację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  - renowację i konserwację struktury ścian i sufitów,
  - montaż urządzeń sanitarnych;
  - budowę podjazdu dla niepełnosprawnych,
  - rekonstrukcję i konserwację wnętrz,
  - modernizację łazienek i toalet - instalacje sanitarne i wodociągowe,
  - modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wykonanie na III piętrze nowych instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki).
 • Instalację sieci telefonicznej, elektrycznej, wentylacyjnej;
 • Instalację hydrantów (zadanie w ramach ppoż.)
 • Wyposażenie III piętra Zamku celem realizacji zadań projektu: zakup sprzętu multimedialnego, nagłośnienie.
 • Zakup systemu tłumaczeń symultanicznych oraz zakup niezbędnego sprzętu biurowego.