FUNDUSZE STRUKTURALNE


Rewitalizacja Parku im. Jana III Sobieskiego
w Wałbrzychu


Gmina Wałbrzych zakończyła rewitalizację Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu w ramach projektu, pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu". Dzięki pozyskanemu przez Gminę Wałbrzych dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w parku utworzona została trasa przyrodniczo - edukacyjna eksponująca florę, faunę oraz struktury geologiczne tego miejsca.

W ramach projektu przeprowadzono modernizację ścieżek parkowych z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzono 5 przystanków dydaktyczno - przyrodniczych z tablicami informacyjnymi. Obecnie można podziwiać:

  1. Teren "kamieniołomów" - naturalny wąwóz o powierzchni ok. 0,5 ha umożliwia poznanie profilu struktur geologicznych parku,
  2. "Aleję kasztanowców" - prezentacja działań dotyczących ochrony gatunkowej kasztanowców,
  3. "Stok narciarski" - platforma widokowa typu leśnego umożliwiająca podziwianie panoramy Wałbrzycha na Dzielnicę Stary Zdrój, Ptasią Kopę i Wzgórze Gedymina,
  4. Teren przy "Schronisku Harcówka" - "okno widokowe" na panoramę Śródmieścia m.in. neogotycką wieżę kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów i budynek Ratusza oraz kompleksu leśnego Góry Chełmiec,
  5. "Różanka" - ogród różany założony w 1931 roku.
    Ścieżka przyrodnicza, o długości ok. 1,5 km, połączyła stworzone stanowiska przyrodnicze i stanowi pętlę okalającą park.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 755 089,63 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: 1 475 370,23 PLN.

   

   

   

Ponadto, Urząd Miejski w Wałbrzychu przygotował materiały dydaktyczne dotyczące Parku Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu. Publikacja jest przeznaczona dla szkół, nauczycieli i turystów i stanowi ona część realizacji przedmiotowego projektu.

Materiały obejmują folder turystyczny oraz konspekty i karty pracy tematycznie odnoszące się do ochrony kasztanowców, odsłonięcia kamieniołomu, a także punktów widokowych przy Różance, w sąsiedztwie schroniska Harcówka i na Górze Parkowej. Konspekty przeznaczone są dla nauczycieli w celu przeprowadzenia eko-lekcji w terenie i podczas zajęć w szkole.

Opracowanie służy poznaniu historii, atutów założenia parkowego oraz różnorodności fauny i flory. Materiały dydaktyczne mogą być zrealizowane w ramach przedmiotów: przyrodniczych, humanistycznych i plastycznych. Folder turystyczny wraz z kartą informacyjną zawiera m.in. dane kontaktowe dotyczące parku, opisy, zdjęcia i rysunki oraz zadania dla dzieci i młodzieży.

Do pobrania: