FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha
 • Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")
 • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
 • Wartość całkowita inwestycji: 2 936 158,08 PLN
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 844 325,53 PLN

Inwestycja została zrealizowana w ramach Lokalnego programu Rewitalizacji Wałbrzycha i obejmowała modernizację 3 placów przestrzeni publicznych, położonych w ścisłym centrum Śródmieścia Wałbrzycha:

I. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie przebudowy placu położonego w rejonie ul. Mickiewicza/ Plac Tuwima

Zakres robót budowlanych:

 1. przebudowa kanalizacji deszczowej,
 2. wykonanie nowego zagospodarowania terenu - ciągi komunikacyjne piesze, place utwardzone, teren zielony
 3. wykonanie oświetlenia i zasilania energetycznego oświetlenia i tablicy informacyjnej,
 4. wykonanie zieleni (trawniki),
 5. zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna, ulico wskaz

II. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie przebudowy placu położonego w rejonie ul. Gen. Zajączka/ Limanowskiego:

Zakres robót budowlanych:

 1. zagospodarowanie placu, ciągów pieszych i pieszo - jezdnych, trawników oraz wykonanie placu zabaw
 2. wyburzenie fragmentu muru będącego pozostałością po wyburzonym budynku,
 3. zabezpieczenie pozostałej części muru,
 4. zachowanie istniejącej kanalizacji deszczowej - zachowanie istniejących wpustów,
 5. budowa sieci oświetlenia ciągu pieszego, obejmująca montaż słupów ulicznych, parkowych i opraw z kloszem wraz z montażem sieci kablowej i automatycznym sterowaniem oświetleniem.

III. Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha w zakresie przebudowy placu położonego w rejonie ul. Gdańskiej, Plac Magistracki, Sienkiewicza i Rynek ("Pasaż Okrężny"):

Zakres robót budowlanych:

 1. remont kanalizacji deszczowej
 2. wybrukowanie powierzchni kostką
 3. budowa murów oporowych
 4. montaż elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, stylowych latarni
 5. nasadzenia zieleni
 6. montaż monumentu przestawiającego kulę.