FUNDUSZE STRUKTURALNE


 

Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu, obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów

Przedmiotem projektu jest zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów komunikacji miejskiej do realizacji zadań przewozowych w obrębie istniejących linii autobusowych na terenie miasta Wałbrzycha. Wszystkie autobusy będą pojazdami niskopodłogowymi, przystosowanymi do bezpiecznego i komfortowego korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Przetarg na dostawę autobusów został rozstrzygnięty przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu w dniu 29 maja 2012 r. Autobusy zostaną dostarczone przez firmę Solaris Bus&Coach S.A. (17 autobusów klasy Maxi - model Solaris Urbino 12 oraz 3 autobusy klasy Mega - model Solaris Urbino 18). Zakupione autobusy będą wyposażone w silniki spełniające normę czystości spalin EEV współpracujące z automatycznymi skrzyniami biegów. Dodatkowo komora silnikowa każdego autobusu będzie wyposażona w system gaśniczy.

Przestrzeń pasażerska będzie wyposażona w monitoring. Dodatkowo jedna kamera będzie obserwować drogę przed autobusem, a kolejna wspomagać kierowcę podczas cofania.

Autobusy zostaną również wyposażone w system informacji pasażerskiej, który będzie wspomagany przez dynamiczną zapowiedź wizualną i głosową przystanków. W celu lepszego wykorzystania nowego taboru każdy autobus będzie wyposażony w system zliczania pasażerów.

Zakup nowych autobusów jest możliwy dzięki dotacji, jaką Gmina Wałbrzych uzyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Priorytet 3 "Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)", działanie 3.3 "Transport miejski i podmiejski".

Całkowita wartość projektu: 20 670 150,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 14 283 825,00 zł

 

  
 
  
 
  

Zdjęcia udostępniono za zgodą Solaris Bus & Coach S.A.
Źródło: http://www.solarisbus.pl/urbino.html