FUNDUSZE STRUKTURALNE


 

Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa

Modernizacja ulicy Pługa stanowi kontynuację zrealizowanych w latach 2010-2011 inwestycji drogowych w ścisłym Centrum Wałbrzycha w ramach Rewitalizacji Śródmieścia. Inwestycja obejmie modernizację ulicy Pługa. W ramach inwestycji zostanie wymieniona bitumiczna nawierzchnia jezdni oraz zmienione zostaną nawierzchnie chodników z bitumicznej na kostkę i płyty. Ponadto, renowacji zostanie poddana kanalizacja deszczowa, zbudowany zostanie kanał deszczowy oraz nowe oświetlenie w postaci słupów z dekoracyjną oprawą sodową.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta"), działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Wartość całkowita inwestycji: 1.640.824,58 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 672.738,08 zł