FUNDUSZE STRUKTURALNE


 

Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej Pasaż Gdański w Wałbrzychu

Modernizacja ulicy Gdańskiej jest zadaniem ujętym w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015. Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze ulicy Gdańskiej w Wałbrzychu, łączącej Rynek z Placem Magistrackim. Docelowo teren ulicy i chodnika wzdłuż ulicy przeznaczony będzie dla ruchu pieszego (deptak/pasaż miejski), warunkowo zostanie dopuszczony wjazd dla samochodów dostarczających towary do sklepów wzdłuż ulicy.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • demontaż istniejącej nawierzchni ulicy
  • przebudowę kanalizacji deszczowej ulicy
  • budowę nowej nawierzchni ulicy
  • demontaż istniejącego oświetlenia podwieszonego
  • montaż oświetlenia na elewacjach istniejących budynków

Nawierzchnia pasażu została zaprojektowana, jako jedna płaszczyzna pozbawiona wystających krawężników. Przy wejściu do pasażu od strony Placu Magistrackiego będzie okrągłe logo ułożone z kostki kamiennej, łagodnie wybrzuszone ponad powierzchnię. Wjazd do pasażu będzie zabezpieczony rzędem słupków stałych, chowanych automatycznie. Nawierzchnia jezdni pasażu zostanie wyłożona kostką granitową, chodniki płytą granitową.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013, Priorytet 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta"), działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

  • Wartość całkowita inwestycji: 1.593.399,88 zł
  • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.008.057,30 zł