FUNDUSZE STRUKTURALNE


Śródmieście będzie miało Centrum Aktywności

"Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" to jeden z kilkunastu projektów realizowanych przez Gminę Wałbrzych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia Wałbrzycha na lata 2008-2015.

Głównym celem projektu jest uruchomienie w zmodernizowanym gminnym obiekcie przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu tzw. "Centrum Aktywności". W ramach projektu zostaną przeprowadzone kompleksowe prace budowlane obejmujące przebudowę i remont budynku.
Przywrócony zostanie również pierwotny stan infrastruktury wokół budynku od strony ul. Mickiewicza, gdzie planuje się przygotowanie miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano w miesiącu listopadzie 2010 roku.

Inwestycja obejmuje ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, wykonanie nowej kotłowni w tym zmianę instalacji pieca grzewczego, co przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej obiektu.

Ponadto w ramach projektu planowana jest modernizacja i wymiana niesprawnych instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez wykonanie platformy przy wejściu głównym budynku. Na zewnątrz budynku zostanie zamontowany dźwig dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd na parter, gdzie zlokalizowane będą sale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W "Centrum Aktywności" przy ul. Mickiewicza 26 swoją siedzibę znajdą instytucje i organizacje, które realizować będą różnego typu działania profilaktyczne a także wspierać mieszkańców Wałbrzycha udzielając porad obywatelskich, prawnych, zawodowych i psychologicznych. Planowane jest także prowadzenie w Centrum mediacji, szkoleń i kursów oraz działań aktywizujących dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym.

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

  • Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta") / działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

  • Wartość całkowita projektu: 1 919 840,40 zł

  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 343 888,28 zł