FUNDUSZE STRUKTURALNE


 

Zwiększenie bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha.

Inwestycja jest realizowana w ramach działania 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową", Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 520.000,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 364.000,00 PLN.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

 • rozbudowę Centrum Monitoringu Wizyjnego w siedzibie Straży Miejskiej w Wałbrzychu przy ul. Matejki 1, tj. wyposażenie go w jednostkę komputerową, dwa monitory 42", jeden monitor 22", pulpit sterujący oraz aranżację stanowiska do prowadzenia monitoringu;
 • budowę w Centrum Monitoringu Wizyjnego platformy serwerowej wraz z przestrzenią dyskową niezbędną dla zapewnienia archiwum dla 21 dni w nagrywaniu ciągłym (4-6 klatek na sekundę) dla 14-tu nowych punktów kamerowych.
 • montaż 14 nowych punktów kamerowych wraz z okablowaniem.

Kamery zostaną umiejscowione w następujących lokalizacjach:

 • hala Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pl. Teatralny 5,
 • hala OSiR - ul. Wysockiego 11a,
 • Budynek Urzędu Miejskiego - Pl. Magistracki 1,
 • Park Sobieskiego - w rejonie ścieżek spacerowych (4 szt. kamer)
 • Budynki mieszkalne - przy ul. Zajączka, w Rynku, ul. Mickiewicza, ul. Buczka, ul. 1 Maja, ul. Nowy Świat, Al. Wyzwolenia.

Po zakończeniu inwestycji, Śródmieście Wałbrzycha będzie monitorowane łącznie przez 22 nowoczesne kamery cyfrowe, działające w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, bez względu na warunki atmosferyczne (razem z kamerami zainstalowanymi w 2009 roku w ramach projektu "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha").

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

 • zwiększenia bezpieczeństwa uczestników imprez rekreacyjnych, plenerowych, koncertów, imprez kulturalnych organizowanych w Zabytkowym Centrum Wałbrzycha;
 • ograniczenia czynów chuligańskich mających negatywny wpływ na odbiór Wałbrzycha, jako miejsca atrakcyjnego, gwarantującego bezpieczny pobyt turystom z kraju i zagranicy;
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród osób przebywających (w tym turystów korzystających z noclegów) na obszarze Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha;
 • zachowania i utworzenia nowych miejsc pracy w sektorze turystyki;
 • pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu poprzez stworzenie dla MŚP koniunktury w zakresie usług turystycznych.