FUNDUSZE STRUKTURALNE


 

Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

W marcu 2013 r. zakończyły się ostatnie dostawy sprzętów do nauki zawodów do wałbrzyskich szkół, w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działanie 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

12 października 2009 roku Zarząd Województwa podjął decyzje o dofinansowaniu projektu: "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym, Śląsku".

Program modernizacji kształcenia zawodowego w regionie został przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego we współpracy ze wszystkimi powiatami, zgodnie z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.

Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie, a partnerami są powiaty i gminy (miasta na prawach powiatu) z terenu Dolnego Śląska - Powiat Bolesławiecki, Powiat Głogowski, Powiat Kłodzki, Powiat Oleśnicki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Gmina Wałbrzych, Gmina Jelenia Góra, Gmina Legnica, Gmina Wrocław. W Wałbrzychu, do końca 2012 r., projekt prowadzony był przez Starostwo Powiatowe, od stycznia 2013 r., w związku z odzyskaniem grodzkości, Gmina Wałbrzych kontynuuje jego realizację.

Ze strony Lidera projekt był realizowany w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na terenie Wałbrzycha, w ramach realizacji projektu, 4 szkoły - Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespół Szkół nr 7 i Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych - zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt do pracowni nauki poszczególnych zawodów.

Zespół Szkół nr 5, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2a, otrzymał wyposażenie do następujących pracowni:

 • Pracownia spawania i łączenia metali,
 • Pracownia obrabiarek konwencjonalnych (2 pracownie),
 • Pracownia wytwarzania elementów konstrukcyjnych,
 • Pracownia automatyzacji procesów,
 • Pracownia podstaw elektrotechniki,
 • Pracownia mechatroniki samochodowej,
 • Pracownia budowy pojazdów samochodowych,
 • Pracownia eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Pracownia obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół nr 7, z siedzibą przy ul. Kłodzkiej 29, otrzymał wyposażenie do następujących pracowni:

 • Pracownia restauracja - do nauki obsługi konsumenta,
 • Pracownia obsługa konsumenta w barze,
 • Pracownia ogólnodydaktyczna w kształceniu zawodowym,
 • Pracownia technicznej obsługi konsumenta,
 • Pracownia nawiązywania i utrzymywania kontaktów w języku polskim i w języku obcym zawodowym,
 • Pracownia dydaktyczna geograficzno - turystyczna,
 • Pracownia technologii gastronomicznej (restauracja - bar, kuchnia z zapleczem magazynowym i magazynami obróbki i przechowywania),
 • Pracownia pokój hotelowy - jednostka mieszkalna,
 • Pracownia obsługa turystyczna.

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", z siedzibą przy al. Wyzwolenia 5, otrzymał wyposażenie do następujących pracowni:

 • Pracownia automatyki,
 • Pracownia układów (elektroniki) cyfrowych i mikroprocesorowych,
 • Pracownia układów (elektroniki) analogowych,
 • Pracownia urządzeń elektronicznych,
 • Pracownia instalacji elektrycznych,
 • Pracownia maszyn elektrycznych,
 • Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki,
 • Pracownia miernictwa elektrycznego,
 • Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych,
 • Pracownia urządzeń techniki komputerowej,
 • Pracownia telekomunikacji.

Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych, z siedzibą przy ul. Przywodnej 1, otrzymał wyposażenie do następujących pracowni:

 • Pracownia architektury krajobrazu,
 • Pracownia ogólnodydaktyczna,
 • Pracownia kosztorysowania, normowania i projektowania.

Dzięki otrzymanemu wyposażeniu, szkoły mogą uczyć poszczególnych zawodów w nowoczesny i ciekawy spoosb, przez co ich oferta edukacyjna zyskała na atrakcyjności. Uczniowie korzystający z nowowczesnego sprzętu, zakupionego w ramach realizacji projektu, mają szansę na dogłębne poznanie wybranej dziedziny nauki.

Projekt "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego) oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego, z zachowaniem wkładów własnych poszczególnych partnerów.

Koszt całkowity realizacji projektu, dla wszystkich partnerów, wynosi 67 375 723,72 zł, z czego 65 262 943,53 zł stanowią wydatki kwalifikowane, a kwota 2 112 780,19 zł to wydatki niekwalifikowane.

Koszt projektu dla Miasta Wałbrzycha wygląda następująco:

 • wydatki Starostwa Powiatowego na sprzęt: koszt całkowity to 5 005 471,61 zł, z czego kwota 3 503 830,13 zł to wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwota 749 520,67 zł pochodzi z budżetu Województwa Dolnośląskiego, a kwota
  752 120,81 zł to wkład własny Powiatu Wałbrzyskiego,
 • wydatki Gminy Wałbrzych: koszt całkowity to 1 669 633,87 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 045 282,37 zł, wkład Województwa Dolnośląskiego w wysokości 308 728,11 zł, a wkład Gminy Wałbrzych to 315 623,39 zł.