FUNDUSZE STRUKTURALNE


 

Dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

Gmina Wałbrzych pozyskała kolejne środki na rewitalizację Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia". Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projekt, zakłada wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny adaptowanych obecnie na cele kulturalne obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Julia. Nowy sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwi prawidłowe funkcjonowanie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, ale przede wszystkim uatrakcyjni zwiedzanie, pozwoli na stworzenie interaktywnych wystaw muzealnych i ścieżek dydaktycznych.

Zakup sprzętu posłuży między innymi do projekcji interaktywnych i pasywnych, spektakli prezentacyjnych w oparciu o wykrywanie ruchu oraz do skanowania ekspozycyjnego i inwentaryzacji muzealiów. Łącznie do maja 2014 roku instytucja kultury Gminy Wałbrzych wyposażona zostanie m.in. w komputery stacjonarne i przenośne wraz z niezbędnym oprogramowaniem, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, kamery termowizyjne z detektorami, a także monitory z nakładkami dotykowymi, które wprowadzą zwiedzających w świat techniki i umożliwią rysowanie na ekranie oraz obsługę aplikacji związanych z daną prezentacją bez użycia klawiatury.

Instytucja kultury pod nazwą Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną na terenie 16 budynków zlokalizowanych na 4 hektarowym terenie włączonym w obszar rewitalizacji Wałbrzycha, m.in. poprzez upowszechnianie i popularyzacje dóbr kultury w zakresie techniki i kultury górniczej. Realizacja projektu przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego Wałbrzycha i regionu, wzmocni kultywowanie tradycji górniczych, a także wspieranie działań społeczności lokalnej oraz wzmocni zachowanie tożsamości mieszkańców, w tym byłych górników. Doposażona w nowoczesny sprzęt wałbrzyska Stara Kopalnia będzie w stanie konkurować z podobnymi europejskimi ośrodkami muzealnymi.

Całkowita wartość projektu "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" wynosi 3 356 425,44 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013: 2 319 208,12 PLN.