FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

 

Zakończono Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów klas I-III wałbrzyskich szkół podstawowych

ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE PROJEKTU

W grudniu 2013 r. zakończono ostatnie zajęcia edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów klas I-III wałbrzyskich szkół podstawowych", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu byli uczniowie i uczennice klas I - III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, oraz uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia w procesie nauczania.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne usprawniające proces nauczania. Doposażono bazę dydaktyczną w sprzęt elektroniczny, komputerowy i multimedialny, pomoce naukowe i dydaktyczne (m.in.: podręczniki i gry edukacyjne, pakiety programów multimedialnych terapeutyczno-diagnostycznych, zestawy logopedyczne, mikroskopy, gry i książki edukacyjne, pomoce korygujące wady postawy, układanki matematyczne, klocki konstrukcyjne, pacynki, instrumenty muzyczne).

Zrealizowano 10.048 godzin zajęć dodatkowych, w tym 7.632 godziny zajęć wyrównawczych dla dzieci, które zagrożone były dysleksją, w tym miały trudności w pisaniu i czytaniu, miały trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, wykazywały problemy logopedyczne, miały wady postawy, wymagały specjalistycznych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz socjoterapetycznych i psychoedukacyjnych.

Ponadto przeprowadzono 2.416 godzin zajęć dodatkowych, których celem było rozwijanie indywidualnych, wybitnych uzdolnień uczniów. Były to zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie, plastycznie, teatralnie, artystycznie, komputerowo, muzycznie i matematyczno-przyrodniczo.

W projekcie wzięło udział niespełna 1.200 dzieci, z klas I-III z 16 szkół podstawowych z terenu miasta Wałbrzycha. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników.

PLIK DO POBRANIA: