FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

 

Wałbrzych - Hradec Králové: "Miasta Kultury"

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z czeskim miastem Hradec Králové. W ramach projektu zaplanowano realizację 5 zadań:

  • Wydanie przewodnika kulturalnego "Wałbrzych, Hradec Králové - kulturalne fascynacje" - w przewodniku przedstawione zostaną instytucje kultury Wałbrzycha i Hradec Králové, obejmujące zarówno historię, dorobek kulturalny, jak i opis prestiżowych imprez. Przewodnik zostanie wydany w dwóch tomach. 1 tom będzie w wersji polsko-czeskiej, 2 tom w wersji angielsko-niemieckiej. Każdy z tomów wydany zostanie w nakładzie 3.000 sztuk (po 1.500 dla każdego miasta) i będzie liczył około 80 stron (40 stron dla Wałbrzycha i 40 stron dla Hradec Králové). Dodatkowo wydany zostanie przewodnik w wersji elektronicznej.
  • "Weekend miast partnerskich" - w Hradec Králové w maju 2010, a w Wałbrzychu we wrześniu 2010 r. W programie weekendu wałbrzyskiego znalazły się m.in. otwarcie wystawy w Muzeum w Wałbrzychu, wieczór kina plenerowego dla dorosłych (1 film polski + 1 film czeski), piknik w kopalni, koncert plenerowy, pokaz bajek polsko-czeskich oraz pokaz filmów dla dorosłych.
  • "Warsztaty: Polska i Czechy widziane przez obiektyw" - w ramach zadania zorganizowane zostaną 4 plenery fotograficzne (2 w Hradec Králové i 2 w Wałbrzychu). Planowane terminy warsztatów to sierpień i wrzesień 2009 r. oraz maj i czerwiec 2010 r. W każdym plenerze weźmie udział 30 uczestników warsztatów (15 Czechów, 15 Polaków) oraz trener (wykładowca), tłumacz, koordynator polski, koordynator czeski. Uczestnicy zostaną wyłonieni przez miasta partnerskie. Odbiorcami warsztatów będą osoby w wieku 18-26 lat. W Wałbrzychu dodatkowo odbędzie się spotkanie, na którym wybrane zostaną zdjęcia do dalszej obróbki, następnie wykorzystane do zorganizowania wystawy, druku katalogu, oraz druku widokówek. Z wykonanych w trakcie warsztatów zdjęć zostanie zorganizowana miesięczna wystawa w Wałbrzychu i w Hradec Králové. Po zakończeniu wystaw prace zostaną przekazane do urzędów miast. Uczestnicy warsztatów przekażą również po minimum 4 zdjęcia wraz z prawami autorskimi organizatorom warsztatów. W trakcie warsztatów wykonane zostaną zdjęcia z najciekawszych miejsc obydwu miast partnerskich, ukazujące tradycję, historię, przyrodę, architekturę.
  • "Opracowanie szlaku turystyczno - kulturalnego w Wałbrzychu i Hradec Králové" - w ramach zadania opracowany zostanie szlak turystyczno - kulturalny w Wałbrzychu. Wykonane i zamontowane zostaną tablice pamiątkowe w miejscach znanych z pobytu znaczących osób lub związanych z działalnością sławnych wałbrzyszan. Zakupione i zamontowane zostaną również tablice informacyjne na budynkach instytucji kultury w Wałbrzychu. Wszystkie miejsca (wraz ze szlakiem starego grodu) połączone zostaną w jeden szlak. Dla szlaków w Wałbrzychu i Hradec Králové wydane zostaną mapy (wyrywane) wraz z opisem w języku polskim, czeskim, angielskim, niemieckim. Planowany nakład: 20.000 sztuk (po 10.000 dla każdego partnera). Wydane zostaną również broszury informacyjne o szlaku w nakładzie 20.000 sztuk (po 10.000 dla każdego partnera).
  • "Konferencja Kultura Wałbrzycha i Hradec Králove - wczoraj, dzisiaj, jutro" - to jednodniowa konferencja, na której zaprezentowane zostaną działania kulturalne prowadzone w Wałbrzychu i Hradec Králové, a także omówione zostaną możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej na wspólne inicjatywy kulturalne miast partnerskich. Konferencja wzbogacona zostanie występami artystycznymi.
    W konferencji weźmie udział 100 osób (50 z Czech i 50 z Polski)

Wartość projektu to 162.506 EUR,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 124.260 EUR.