FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów
i współpracy

Projekt "Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy" był realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 do 30 listopada 2013 r.

Celem projektu było zorganizowanie uroczystych obchodów 10-lecia polsko-czeskiej współpracy. W ramach projektu podsumowano dotychczasowe działania w okresie 10 lat oraz wypracowano strategie i plany na przyszłość w obecnych uwarunkowaniach, przede wszystkim w kontekście nowej perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020. Projekt przyczynił się również do wspólnego poznania kultury krajów położonych po obu stronach granicy, a także do ożywienia stosunków społecznych podmiotów uczestniczących w wydarzeniach zorganizowanych w ramach mikroprojektu, nie tylko przedstawicieli partnerów, ale również wszelkich uczestniczących w nim instytucji. Poprzez promocję dobrych praktyk projekt ułatwił nowym podmiotom włączenie się do współpracy polsko-czeskiej, w tym w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Kluczowym wydarzeniem w ramach projektu była organizacja polsko-czeskiej konferencji podsumowującej 10 lat wzajemnych kontaktów i współpracy pomiędzy województwem dolnośląskim i krajem kralovohradeckim w Republice Czeskiej. Konferencja została zorganizowana w dniu 16 października 2013 roku w wałbrzyskim Zamku Książ.

W konferencji wzięli udział ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze - Pani Grażyna Bernatowicz oraz ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie - Pan Jan Sechter, a także samorządowcy, przedstawiciele euroregionu, biznesu, instytucji kultury, edukacji oraz instytucji administracji publicznej z Dolnego Śląska i Kraju Kralovohradeckiego. Podczas konferencji odbyły się 4 panele dyskusyjne:

  1. "Czy wszystko już było? O przyszłości myślimy strategicznie"
  2. "Biznes na pograniczu czy pogranicze biznesu - szanse i wyzwania dla polskich
    i czeskich przedsiębiorców"
  3. "Poznaj swojego sąsiada - wspólne projekty sposobem na nawiązanie trwałej współpracy"
  4. "Nie tylko Borówkowa Góra, czyli jak góry łączą zamiast dzielić"

Panele zostały zakończone wspólną dyskusją uczestników. Dla urozmaicenia obchodów 10-lecia, po zakończeniu konferencji odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu amatorskiego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Wieczorem po wspólnej kolacji, uczestnicy konferencji skorzystali z atrakcji nocnego zwiedzania Zamku Książ i obejrzeli film o Księżnej Daisy - ostatniej Pani na Zamku Książ.

Ponadto, w ramach projektu zrealizowano również:
· Prezentacje filmowe w Zamku Książ w dniach 19-20 października 2013 r., podczas których zaprezentowano materiał filmowy dotyczący wspólnych projektów polsko-czeskich w latach 2007-2013.
· Wystawę prezentującą dokonania w ramach polsko-czeskiej współpracy. Ekspozycja obejmujaca 12 tablic ze zdjęciami i opisem historii wzajemnych kontaktów była prezentowana przez cały miesiąc październik i listopad, na Placu Magistrackim przed budynkiem Ratusza

Projekt "Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy" był projektem wspólnym realizowanym w partnerstwie z Urzędem Kraju Kralovohradeckiego. Równolegle do projektu realizowanego przez Beneficjenta w Polsce, czeski partner projektu realizował po swojej stronie lustrzany projekt pn. "10 let česko-polské spolupráce" (nr projektu: CZ.3.22/3.3.02/13.03756). Partner czeski zorganizował w dniu 17.10.2013 r., w ramach swojego projektu konferencję w Nachodzie, która była II etapem obchodów 10-lecia polsko-czeskiej współpracy.

Całkowita wartość projektu: 7 089,03 EUR, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013: 6 734,58 EUR.