FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

 

"Poznaj swojego sąsiada"

Głównym założeniem projektu jest wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego obszaru pogranicza polsko - czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerem czeskim, którym jest miasto Hradec Králové.

Realizacja projektu rozpocznie się w kwietniu 2009 r., a zakończy w lutym 2010 r. Projekt będzie obejmował trzy etapy. Pierwszy i trzeci etap to zorganizowanie dwóch konferencji prasowych, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, które odbędą się w Wałbrzychu i Hradec Králové. Drugi etap to wymiana młodzieży. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11-15 lat, a jego celem będą trzydniowe wizyty dzieci ze szkół wałbrzyskich w Hradec Králové oraz dzieci ze szkół czeskich w Wałbrzychu. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 12 wymian szkolnych od kwietnia do października 2009 r., a w każdej uczestniczyć będzie 35 uczniów z Wałbrzycha i 35 uczniów z Hradec Králové. W projekcie wezmą udział 3 szkoły podstawowe i 3 gimnazja - z Wałbrzycha i odpowiedniki tych szkół z Hradec Králové. Szkoły z Wałbrzycha to PSP 21, GZS nr 2, PSP 28, ZSI, PG 3 oraz PG 6.

Celem projektu jest pogłębienie współpracy instytucjonalnej czeskich i polskich szkół podstawowych oraz polskich gimnazjów z udziałem uczniów w wieku 11-15 lat. Projekt przybliża życie i system szkolnictwa obu narodów sąsiednich szkół i pomaga lepiej poznać swojego sąsiada.

Całkowity koszt projektu: 99.673 EUR,
w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84.722 EUR.