FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 


 

Przedsiębiorczość bez granic Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy

Od 1 stycznia 2009 r. Gmina Wałbrzych wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Nachodzie realizuje projekt "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2010, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

www.plcz.eu  / www.czpl.eu 

Portal skierowany jest do polskich i czeskich przedsiębiorców, a korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne.

Składa się z dwóch części:

  • informacyjnej, gdzie umieszczone będą informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach i w Polsce, niezbędne dokumenty do pobrania, informacje o zwolnieniach i ulgach przysługujących przedsiębiorcom czeskim i polskim oraz adresy instytucji okołobiznesowych wspierających przedsiębiorców
  • giełdy kooperacyjnej, gdzie znajdować się będą informacje dotyczące przedsiębiorców z Polski i Czech. Giełda czyli swoistego rodzaju baza firm składająca się z e-wizytówek umożliwi firmom nawiązywanie wspólnych inicjatyw gospodarczych.

Celem projektu jest:

  • polepszenie warunków rozwoju wspólnych polsko-czeskich przedsięwzięć gospodarczych, które przyczynią się do wspierania i rozwoju sieci współpracy po obu stronach granicy,
  • wspieranie rozwoju potencjału gospodarczego regionów przygranicznych,
  • podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów,
  • aktywizacja całej gospodarki po obu stronach granicy.

Dzięki informacjom umieszczonym na www.plcz.eu dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej oraz giełdzie kooperacyjnej prowadzenie własnego biznesu w Polsce i Czechach, jak również poszukiwanie potencjalnego partnera biznesowego po drugiej stronie granicy, będzie łatwiejsze i szybsze.

Całkowity koszt projektu: 29.332,00 EUR
W tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 24.932,20 EUR