FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

"POZNAWANIE NIE ZNA GRANIC"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, obszar wsparcia 3.1. Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne - transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych. Jest on kontynuacją projektu "Poznaj swojego sąsiada".

Głównym założeniem projektu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

Celem projektu jest pogłębienie współpracy instytucjonalnej czeskich i polskich szkół gimnazjalnych z udziałem uczniów w wieku 13-14 lat. Projekt przybliża życie i system szkolnictwa polskich i czeskich szkół oraz pomaga lepiej poznać swojego sąsiada.
Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem czeskim, którym jest miasto Hradec Králové.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2010 r. a zakończy we wrześniu 2012 r. i obejmuje trzy etapy. Pierwszy i trzeci etap to zorganizowanie dwóch konferencji prasowych, na rozpoczęcie i zakończenie projektu, które odbędą się w Wałbrzychu i Hradec Králové. Drugi etap to wymiana młodzieży. Projekt jest skierowany do uczniów w wieku 13-14 lat i polega na trzydniowych wizytach dzieci ze szkół wałbrzyskich w Hradcu Králové oraz dzieci ze szkół kralovohradeckich w Wałbrzychu. W projekcie bierze udział 8 szkół gimnazjalnych z Wałbrzycha i odpowiedniki tych szkół z Hradec Králové). Szkoły dobierane są ze sobą pod względem zainteresowań.

W miesiącach od października 2010 r. do czerwca 2012 r. przeprowadzonych zostanie 16 wyjazdów szkolnych. W każdej uczestniczyć będzie 20 uczniów z Wałbrzycha i 20 uczniów z Hradec Králové, tj. łącznie 640 osób. Szkoły uczestniczące w projekcie po stronie polskiej to: Publiczne Gimnazjum Nr 1, Gminny Zespół Szkół Nr 2 (PG 2), Publiczne Gimnazjum Nr 3, Publiczne Gimnazjum Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 5, Publiczne Gimnazjum Nr 6, Publiczne Gimnazjum Nr 7 oraz Zespół Szkół Integracyjnych (PG 9). Szkoły czeskie: ZŠ Mandysova, ZŠ Sever, ZŠ Kukleny, ZŠ M. Horákové, ZŠ Jiráskovo Námestí, ZŠ Štefánikova, ZŠ Úprkova, ZŠ Bezručova.

Program wizyt w Polsce
Uczniowie z czeskich szkół pierwszego dnia pobytu w Wałbrzychu będą uczestniczyć wspólnie z uczniami szkół polskich w wybranych zajęciach lekcyjnych, tj. język angielski, muzyka i sztuka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne. Podczas pobytu w szkole uczniowie obu szkół napiszą również test wiedzy o Wałbrzychu, a wieczorem odbędą się zajęcia na basenie. Drugi dzień pobytu będzie obejmował zwiedzanie Wałbrzycha (Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzyski Rynek, Muzeum, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia). Wieczorem drugiego dnia wszyscy wspólnie wyjadą na wycieczkę z noclegiem do Karpacza, gdzie w trzecim dniu pobytu w Polsce będą zwiedzać wcześniej wspólnie wybrane miejsca, m.in. Muzeum Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Kościół Vang w Karpaczu, czy wyjście w góry.

Program wizyt w Republice Czeskiej
Uczniowie z polskich szkół pierwszego dnia pobytu w Hradec Králové będą uczestniczyć wspólnie z uczniami szkół czeskich w analogicznych zajęciach szkolnych, jak dzieci czeskie podczas pobytu w Polsce. Drugiego dnia pobytu w Czechach, będą wspólnie zwiedzać Hradec Králové, natomiast trzeciego dnia pobytu wyjadą w góry.

Budżet projektu

Wartość całkowita projektu - 137 173,00 EUR
Wkład własny - 21 948,00 EUR
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 115 225,00 EUR

PLIK DO POBRANIA: