FUNDUSZE STRUKTURALNE


 
 

 

"Kultura łączy narody - polsko-czeska wymiana szkół"

Projekt "Kultura łączy narody - polsko - czeska wymiana szkół" był realizowany w okresie od 1 lutego 2013 do 31 października 2013 r.

Motywem przewodnim projektu było wychowanie poprzez kulturę i sztukę młodego pokolenia - w szacunku dla odmienności kultury i historii obu narodów i miast. Długoletnia współpraca partnerska Wałbrzycha i Hradca Kralove podejmowana w różnorodnych dziedzinach, w tym także niniejszy projekt - przyniosły obustronne pozytywne efekty transgraniczne. Udział w przedsięwzięciu młodzieży i opiekunów z obu krajów stworzył okazję do budowania ponadnarodowych znajomości koleżeńskich. Wspólne warsztaty teatralne, taneczne, dziennikarskie, udział w wieczorze integracyjnym, pozwoliły na wzmocnienie wzajemnych relacji między polskimi i czeskimi uczestnikami. Udział w projekcie przyczynił się do przełamywania barier i stereotypów.

Głównym celem projektu było wspieranie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych oraz popularyzacja walorów kultury i historii terenów przygranicznych, poprzez wzajemną współpracę i wymianę uczestników z Wałbrzycha i Hradca Králové w sferze edukacji, kultury i sztuki. Celem projektu było również nawiązanie i wzmocnienie kontaktów instytucjonalnych między 6 szkołami i 2 urzędami miejskimi, co pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie edukacji i wychowania.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Warsztaty robocze dla nauczycieli w Wałbrzychu, w dniu 21.03.2013 r., podczas których ustalono plan wizyt, program artystyczny realizowany w trakcie wymian oraz odwiedzono jedną ze szkół, która będzie brała udział w wymianie. Warsztaty odbyły się w wałbrzyskim Ratuszu. W warsztatach wzięło udział 20 osób (nauczyciele, dyrektorzy ze szkół polskich i czeskich, pracownicy urzędów miejskich z Wałbrzycha i Hradca Králové).
 • 3 wymiany szkolne uczniów z Wałbrzycha i Hradca Králové. W wymianach szkolnych wzięło udział łącznie 143 osoby (uczniowie, nauczyciele z polskich i czeskich szkół, pracownicy urzędów miejskich z Wałbrzycha i Hradca Králové oraz tłumacz języka czeskiego).

Wymiany odbyły się w następujących terminach:

 • 10-12.05.2013 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałbrzychu i ZŠ Svobodné Dvory z Hradec Králové
 • 24-26.05.2013 - Publiczne Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu i ZŠ Habrmanova
  z Hradec Králové
 • 20-22.09.2013 r. - Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu i ZŠ Plotiště z Hradec Králové

Program wymian obejmował:

 • Piątek: wspólne zajęcia muzyczne, teatralne i dziennikarskie oraz wieczór integracyjny na terenie szkoły.
 • Sobota: zwiedzanie miasta - Rynek, Kościół pw. Aniołów Stróżów, Pomnik Górników wałbrzyskich, Plac Kościelny, warsztaty teatralne w szkole, obiad, warsztaty teatralne w Teatrze Lalki i Aktora lub warsztaty taneczne w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, zwiedzanie Stada Książ i przejazd tramwajem konnym, zajęcia integracyjne w Aqua-Parku w Świebodzicach i Wałbrzychu.
 • Niedziela: wystawienie wspólnego przedstawienia teatralnego w szkole, przejazd do Jedliny-Zdrój i udział w zajęciach integracyjnych w Pałacu Jedlinka (w tym zwiedzanie Pałacu Jedlinka i zajęcia "Porcelanowa Przygoda") i Parku Linowym.

Projekt "Kultura łączy narody - polsko-czeska wymiana szkół" był realizowany w partnerstwie z Magistratem města Hradec Králové. Równolegle do projektu realizowanego przez Beneficjenta w Polsce, czeski partner projektu realizował po swojej stronie lustrzany projekt pn. "Kultura spojuje národy" (nr projektu: CZ.3.22/3.3.02/12.03480), w którym wzięły udział wszystkie polskie i czeskie szkoły uczestniczące w polskim projekcie. Partner czeski zorganizował również w ramach swojego projektu warsztaty robocze dla polskich i czeskich nauczycieli, które odbyły się 07.03.2013 r. w urzędzie miejskim w Hradec Králové.

Wymiany w Republice Czeskiej odbyły się w następujących terminach:

 • 19-21.04.2013 - ZŠ Plotiště z Hradec Králové i Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu;
 • 07-09.06.2013 - ZŠ Svobodné Dvory z Hradec Králové i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałbrzychu;
 • 04-06.10.2013 - ZŠ Habrmanova z Hradec Králové Publiczne Gimnazjum nr 4 w Wałbrzychu.

Program wymian w Republice Czeskiej był zbliżony do programu zrealizowanego w Polsce, tj. zajęcia kulturalno-sportowe w szkole, wizyta w Aqua-Parku, warsztaty teatralne i zwiedzanie Teatru "Drak", spacer i zwiedzanie atrakcji turystycznych Hradec Králové (Park Jiráska), Biała Wieża, Katedra św. Ducha, przejazd tramwajem turystycznym, zwiedzanie ogrodu zoologicznego w Dvůr Králové.

Całkowita wartość projektu: 28 036,40 EUR, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013: 26 634,58 EUR.