Wałbrzych

Zapraszamy Państwa

do korzystania z serwisu danych statystycznych charakteryzujących miasto Wałbrzych, także w porównaniu z innymi, podobnej wielkości miastami w województwie dolnośląskim.

Charakterystyka, tam gdzie to możliwe, obejmuje okres od 2013r. niektóre zagadnienia przedstawiono w krótszych szeregach czasowych ze względu na brak porównywalnych metodologicznie danych.
Informacje znajdą Państwo w zakładce "Statystyczny obraz miasta/Informacje miesięczne".

Strona została przygotowana dzięki współpracy z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Źródłem danych, jeśli nie zaznaczono inaczej, są publikacje Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Głównego Urzędu Statystycznego, a także prowadzony w ramach resortu statystyki publicznej "Bank Danych Lokalnych".

Zachęcamy również do korzystania z bezpośredniego dostępu do stron internetowych statystyki publicznej, których adresy znajdują się w zakładce "Pozostałe informacje statystyczne".

Uwagi dotyczące zawartości serwisu lub pytania związane z prezentowanymi informacjami prosimy kierować do pracowników Informatorium w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu

A.Cmikiewicz@stat.gov.pl
M.Kulawinska@stat.gov.pl

 

Wałbrzych w statystyce